Pozwolenia Zintegrowane, Raporty Początkowe, Emisja do Powietrza i Consulting Środowiskowy

Zaufali nam

Pozwolenia zintegrowane

Nie wiesz kto wystawia pozwolenia zintegrowane, kto musi je posiadać, w jaki sposób uzyskać ww. pozwolenie?

Definicja pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenie zintegrowane, jest dokumentem wymaganym w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek instalacji która ze względu na swój charakter, bądź zadanie może doprowadzić do znacznego zanieczyszczenia poszczególnych elementów lub całego środowiska. Pozwolenie nie jest wymagane w przypadku instalacji prowadzonych wyłącznie w celach badawczych, mających na celu badanie, testowanie, lub rozwoju już istniejących procesów lub produktów.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane jest częścią pozwoleń emisyjnych, wprowadzonych w celu ochrony środowiska przed emisją zanieczyszczeń przemysłowych. Proces w jakim wydaje się pozwolenia zintegrowane, oraz procedury na których się opiera uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wynika z dyrektywy rady UE. Pozwolenia zintegrowane wymagane są dla każdej instalacji której funkcjonowanie „może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości”.
Więcej informacji na www.eko-projekt.com

Eko Projekt

Eko Proejtk pomaga w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Prowadzimy profesjonalny consulting i outsorcing środowiskowy. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do kontaktu.

Emisja do powietrza

Realizujemy kompleksowe opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na emisję gazów i pyłów.

Sposób uzyskania pozwolenia na emisję do powietrza zależy od sposobu realizacji naszej instalacji emisyjnej. Zgodnie z obowiązującym prawem mamy cztery rodzaje instalacji:
Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego. Instalacje wymagające pozwolenia na emisję gazów lub pyłów Instalacje wymagające zgłoszenia, jednak niewymagające pozwolenia Instalacje których nie należy ani zgłaszać, ani ubiegać się w ich sprawie o żadne pozwolenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie emisji do powietrza, zapraszamy na naszą stronę internetową
www.eko-projekt.com